Kotouttamiskoulutuksen tulee olla laadukasta ja järkevästi resurssoitua

 

Maahanmuuttajien kotoutumisen keskeinen työväline on heille tarjottu kotouttamiskoulutus. Koulutus pitää sisällään suomen tai ruotsin kielen opetusta sekä yhteiskunnallisten, kulttuuristen ja elämänhallintana liittyvien valmiuksien opetusta. Kotouttamiskoulutus on maahanmuuttajien väylä työmarkkinoille.

Työelämälähtöinen kotouttamiskoulutus on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoimaa. Tämä onkin luonnollista, koska maahanmuuttajat itse haluavat nimenomaan päästä pian töihin ja me myös tarvitsemme heidän työpanostaan. Jatkossa koko hyvinvointivaltion kestävyys on riippuvainen maahanmuutosta. Meiltä loppuvat muuten työntekijät.

Työvoimakoulutukseen, johon myös kotouttamiskoulutus kuuluu, liittyy paljon turhaa mystiikkaa.  Valtio ei itse näitä juuri tuota, vaan ne ostetaan muuttuvien tarpeiden mukaan kilpailuttamalla. Vastoin yleistä käsitystä, ei kilpailutuksissa pärjää vain halvoilla hinnoilla, vaan kaiken edellä laatu ratkaisee. Kun kotouttamiskoulutusta kilpailutetaan, niin ainoastaan ne toimijat, joiden tarjouksessa täyttyvät ostajan antamat tiukat laatukriteerit voivat tulla valituksi. Tällöin on luonnollista, että näistä kaikista jo riittävän vaaditun laadun tarjoavista vaihtoehdoista valitaan tietenkin se edullisin. Se jos mikä on rajallisten resurssien ja yhteisten verorahojen vastuullista käyttöä.

Turun seudulla kilpailutettiin keväällä kotouttamiskoulutuksen tuottajat. Toteuttajiksi päätyivät kolme toimijaa. Näitä olivat Turun kaupungin pääasiallisesti omistama oma yhtiö Turun Taito-koulutus sekä kaksi kokenutta yksityistä koulutusyhtiötä.  Nämä kolme toimijaa täyttivät kaikki laadukkaan koulutuksen kriteerit, hinnan ollessa kokonaistaloudellisesti edullisin.

On harmillista, että yhä vain kilpailutusten laatu halutaan ymmärtää toisin. Kuten esimerkiksi tuoreimmassa OPETTAJA-lehdessä. Voit lukea jutun täältä: https://www.opettaja.fi/tyossa/hinta-ratkaisi-ja-turpaan-tuli-koulutuspalveluyritykset-jyrasivat-turkulaisoppilaitoksen-kilpailutuksessa/

Koulutuksen laadussa, vaikuttavuudessa tai saaduissa osallistujapalautteissa ei ole eroa eri toimijoiden välillä. Sopimusten sitomaa laatua valvotaan tarkasti ja kaikki toimijat noudattavat samaa opetushallituksen laatimaa opetussuunnitelmaa. Näin ollen kilpailutukset ovat oiva tapa käyttää väheneviä yhteisiä veroeuroja julkisissa hankinnoissa. Tämä korostuu varsinkin silloin, kun tarpeet koulutukselle vaihtelevat. Näin on esimerkiksi juuri kotouttamiskoulutuksessa. Esimerkkinä tästä vaikkapa vuoden 2015 pakolaisaalto, jonka jälkeen kotouttamispalveluita tarvittiin ennennäkemätön määrä ja nyt taas koronakevät, kun tulijoita ei ole ollut oikeastaan lainkaan ja koulutustarpeet vähenevät siten merkittävästi. Kilpailutuksilla voidaan säädellä joustavasti näitä vaihteluita, eikä laadusta tarvitse sen vuoksi joustaa.

Kristiina Paavola, toimitusjohtaja Kaspa