JÄSENMAKSUT

Maksukategoriat

Jäsen- ja liittymismaksut määräytyvät kolmen eri jäsenmaksukategorian mukaan. Jäsenmaksukategorioita ovat:

I Yritykset

II Oppilaitokset sekä

III Yhdistykset ja muu kolmas sektori. 

Jäsenmaksukategoria määräytyy jäsenorganisaation pääasiallisen toimintamuodon mukaan. Epäselvissä tapauksissa hallitus määrittelee jäsenmaksukategorian.

 

Jäsen- ja liittymismaksujen määrät 2020

I Yritykset, osuuskunnat ja säätiöt

Vuotuinen jäsenmaksu määräytyy viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen liikevaihdon mukaan.

Liittymismaksu on kaikille samansuuruinen 500e.

Liikevaihto milj. € Jäsenmaksu € Liittymismaksu €
<0,5 800 500
<1 1200 500
<2,5 2000 500
<5 3000 500
<7.5 5000 500
<10 8000 500
<15 10 000 500
<20 13 000 500
<30 15 000 500
<40 18 000 500
>40 20 000 500

 

II Oppilaitokset

Vuotuinen jäsenmaksu määräytyy viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen liikevaihdon mukaan, mutta kuitenkin siten, että liikevaihdossa ei huomioida VOS-koulutuksen osuutta.
Liittymismaksu on kaikille samansuuruinen 500e.

Liikevaihto milj. € Jäsenmaksu € Liittymismaksu €
<0,5 800 500
<1 1200 500
<2,5 2000 500
<5 3000 500
<7.5 5000 500
<10 8000 500
<15 10 000 500
<20 13 000 500
<30 15 000 500
<40 18 000 500
>40 20 000 500

II Oppilaitokset

Vuotuinen jäsenmaksu määräytyy viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen liikevaihdon mukaan, mutta kuitenkin siten, että liikevaihdossa ei huomioida VOS-koulutuksen osuutta.
Liittymismaksu on kaikille samansuuruinen 500e.

Liikevaihto milj. € Jäsenmaksu € Liittymismaksu €
<0,5 800 500
<1 1200 500
<2,5 2000 500
<5 3000 500
<7.5 5000 500
<10 8000 500
<15 10 000 500
<20 13 000 500
<30 15 000 500
<40 18 000 500
>40 20 000 500

III Yhdistykset tai vastaavat kolmannen sektorin toimijat

Vuotuinen jäsenmaksu määräytyy viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen liikevaihdon mukaan. Liittymismaksu on kaikille samansuuruinen 100e.

Mikäli yhdistys tai muu kolmannen sektorin toimija ei täytä yleishyödyllisyyden ehtoa, jäsenyys maksetaan yrityskategoriassa. Mikäli yhdistykset harjoittavat elinkeinotoimintaa, maksetaan jäsenmaksu yrityskategoriassa elinkeinotoiminnan liikevaihdon mukaan.

 

Liikevaihto milj. € Jäsenmaksu € Liittymismaksu €
<0,5 400 100
<1 600 100
<2,5 1000 100
<5 1500 100
<7.5 2500 100
<10 4000 100
<15 5 000 100
<20 6 500 100
<30 7 500 100
<40 9 000 100
>40 10 000 100

 

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 21.11.2018

Share This