Kaspa toimii kattojärjestönä ja yhteistyöorganisaationa kaikille kasvupalveluiden tuottajille. Kasvupalveluja tuottavat niin yritykset, oppilaitokset kuin kolmannen sektorin toimijat kuten yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat jne.  Kaspaan voivat liittyä niin nykyiset julkisen sektorin kumppani kuin kasvupalvelumarkkinoista kiinnostuneet toimijat. Luomme kattojärjestönä yhteistyön mahdollisuuksia, teemme vaikuttamistyötä, edesautamme viestintää ja informaation kulkua. Olemme toimija julkisen ja yksityisen välissä.

Yhdistys on kokouksessaan 21.11.2018 muuttanut jäsenmaksu-luokitustaan siten, että oppilaitoksilla ja kolmannen sektorin toimijoilla on mahdollisuudet osallistua ja tulla mukaan toimintaamme.

Share This