Kaspa on aloittanut laatutyön, joka tähtää alan yhteismitalliseen laadunhallintaan Kaspan omaan sertifikaattiin. Tätä varten yhdistyksessä perustettiin oma sertifikaattityöryhmä. Vuoden 2019 aikana työryhmä kokoontui työstäen alan ensimmäistä laadunhallintajärjestelmää. Sertikaattia on viimeistelty kevään 2020 aikana ja se tulee pilotoitavaksi syksyllä 2020. Sertifikaattityöhän liittyy kiinteästi yhteistyö julkissektorin kanssa.

Laatua mitataan neljältä eri toiminta-alueelta. Näitä ovat asiakastulokset, henkilöstötulokset, suorituskyky ja yhteiskuntavastuu 

SERTIFIKAATIN TAVOITTEET:

  • Työvoimapalveluiden yhteismitallinen laadunhallinta
  • Alan imagon kehittäminen
  • Proaktiivisesti itse edistää laatua
  • Kehittää yleisesti palveluiden laatua
  • Kehittää laadun mittaamista alalla

Vuoden 2021 alusta sertifikaatti on tulossa osaksi Kaspan jäsenyyttä.

Share This