TEM on juuri julkaissut kartoituksen tulevista kasvupalveluista palveluntuottajien näkökulmasta. Kartoituksen päähavaintona nousee esiin, että kiinnostus kasvupalvelujen tuottamiseen on suurta.  Kyselyn mukaan jopa noin 900 palveluntuottajaa olisi kiinnostunut toimimaan tulevilla kasvupalvelumarkkinoilla. Tässä yhteydessä kuitenkin samalla todetaan, että halukkuudesta ja toiveista on kuitenkin matkaa konkreettiseksi tuottajaksi. Tässä pääsyinä nähdään toimijoiden vähäinen tieto kasvupalveluista ja kokemattomuus toimijana sekä epävarmuus tulevasta, kuten markkinoiden koosta, hankintakäytännöistä ja yleensä toimintaympäristön muutoksista.

TEM tuo raportissaan esille myös palveluntuottajien yhteistoiminnan merkityksellisyyttä. Kasvupalveluissa tarvitaan toimijaverkostoa, koska kasvupalvelut perustuvat syvään yhteistyöhön. Näin varmistetaan myös pienempien toimijoiden mahdollisuudet kasvupalveluissa sekä monialainen yhteistyö hankinnoissa. Kasvupalvelumarkkinoiden onnistumisen kannalta on myös tärkeää, että yhdellä toimijalla on pidempiaikainen kokonaisnäkemys ja ennakkoymmärrys kasvupalvelumarkkinoista. Kasvupalvelumarkkinoihin siirtyminen edellyttää monipuolista ja ajantasaista tietoa palvelumarkkinoista.

Tätä yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja toimijoiden vuoropuhelua varten on perustettu (2018) yhteistyöjärjestö Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry Kaspa. Kaspa tulee  jatkossa yhä enemmän tiivistämään vuoropuhelua julkisen sektorin kanssa, lisäämään tietoa ja tiedonvaihtoa sekä lisäämään ja laaja-alaistamaan jäsenkenttäänsä.

Tutkimukseen vastasi syksyllä 2018 yhteensä 3077 potentiaalista kasvupalvelujen tuottajaa.  Raportti on luettavissa kokonaan täältä : https://tem.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-327-347-4

 

Share This