KASVUPALVELUT

Tietoa kasvupalveluista

Kasvupalveluilla tarkoitetaan työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän toimintaa tukevia palveluja eli työvoimapalveluita sekä yritysten kehittämispalveluita. Kasvupalveluita ovat työnvälityspalvelut, työnhakupalvelut, rekrytointipalvelut, ammatinvalinta- ja uraohjaus sekä erilaiset osaamisen kehittämisen palvelut. Näiden ohella kasvupalveluihin sisältyy myös rahoituspalveluja sekä yrittäjyyden, kansainvälistymisen ja innovaatioiden edistämisen palveluja.

 

Kasvupalvelupilotit

Eri alueiden ELY-keskuksissa ja TE-palveluissa on valmisteltu 22 kpl erilaista kasvupalvelupilottia. Näistä 15 keskittyy henkilöasiakkaiden palveluihin. Usean pilotin kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat asiakkaat. Yrityspalveluihin keskittyviä pilotteja on 4 kpl. Kasvupalvelupilotit koskevat noin 50-60 000 asiakasta.  Tavoitteena on, että pilotit käynnistyisivät alkuvuodesta 2019.

 

Hyödyistä tietoa

ALAN TUTKIMUKSIA, RAPORTTEJA  JA JULKAISUJA:

Kohti laajaa työelämä- ja ihmislähtöistä työvoimapalveluiden ekosysteemiä -Pirkanmaan työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen kokeilun tutkimus. 3/2019. Tampereen kaupunki:

https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/p/MmMyrHaMd/PITKO_tutkimusraportti.pdf

Työkokeilu TE-toimiston palveluna -Asiakkaiden, työkokeilupaikkojen ja TE-toimiston asiantuntijoiden kokemuksia työkokeilusta. 3/2019. TEM:

https://tem.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-327-404-4

Työmarkkinanäkemys. 2/2019. TEM:

https://tem.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-327-391-7

Pitkäaikaistyöttömyys. 2/2019. TEM:

https://tem.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-327-400-6

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisten kokeilujen toiminta- ja arviointitutkimus. 1/2019. Valtioneuvosto:

https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-627-0

Näkymiä tuleviin kasvupalveluihin. 19/2018. TEM:

https://tem.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-327-347-4

 ”Hallinnan rajoilla – Monialainen koordinaatio vaikeasti työllistyvien työllistymisen edistämisessä” 5/2018. Peppi Saikku, Helsingin yliopisto:

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/233917

 

LINKKEJÄ, JOISTA LÖYTYY LISÄÄ TIETOA KASVUPALVELUISTA:

https://tem.fi/kasvupalvelu-uudistus

https://alueuudistus.fi/kasvupalvelupilotit

www.finnvera.fi

www.teollisuussijoitus.fi

www.businessfinland.fi

 

 

Share This