Etelä-Pohjanmaan työllistymisen palveluallianssin ensimmäinen markkinavuoropuhelu käytiin Seinäjoella ja paikalla oli edustusta niin koulutuksen, valmennuksen kuin terveydenhuollon puolelta sekä julkisen setorin toimijoita. Palveluallianssiin olisi tulossa Seinäjoella asuvat työmarkkinatukea saavat työttömät työnhakijat. Koska kohderyhmä on hyvin heterogeeninen ja palvelutarpeet moninaiset, niin myös tästä syystä toteutustapana toimisi allianssi-malli. Markkinavuoropuhelussa kartoitettiin työpajojen avulla tuottajien tarjolla olevien palvelujen sisältöjä tai mitä ne voisivat tässä olla. Mukana allianssisopimuksessa olisivat yhdessä yksityiset erilaiset palveluntuottajat (työvoimakoulutus, valmennus, terveys) sekä kunta ja ELY. ELY-keskuksen puolesta nousi korostetusti esille halu kehittää ja kokeilla uudenlaisia yhteistyön muotoja ja erilaisia palveluja. Tästä syystä on päädytty kokeilemaan allianssia ja sen mahdollisuuksia lisätä yhteistyötä ja tuloksellisuutta.

Share This