Kaspa oli mukana, kun Uudenmaan ELY järjesti 24.9 markkinavuoropuhelun Helsingissä koskien työnhakijan palveluprosessipilotin järjestämistä Uudellamaalla. Pilotin pyrkimyksenä on kehittää ja mallintaa kasvupalveluiden järjestäjä-tuottaja prosessia. Tässä yksityinen palveluntuottaja toteuttaisi kokonaisvaltaisesti asiakkaan palveluprosessia. Asiakkaina olisivat 300-499 päivää työmarkkinatukea saaneet ja asiakasmäärä olisi max 5000 kerrallaan. Tilaisuuden ideana oli järjestää info- ja keskustelutilaisuus sekä aiemmin tietopyynnön purku ja hakea keskustellen näkemyksiä hankintasuunnitelman täydentämiseen ja epäkohtien korjaamiseen. Pilotissa ajatus on hyödyntää ”maksimaalisesti” yksityisiä palveluntuottajia ja siirtää palveluprosessi mahdollisimman laajasti tuottajille. Pilotin ideaksi kuvattiinkin ”markkinoiden herättely”.

Share This