Kaspa osallistui Turussa Varsinais- Suomen markkinavuoropuheluun pilottihankeestaan ”Ulkokehältä työelämään”. Alueen helpommin työllistyville on jo olemassa runsaasti palveluja ja toimivia ratkaisuja, niinpä nyt tämän kasvupalvelupilotin kohderyhmänä olisivat vaikeasti työllistyvät asiakkaat. Pilotin hankinta tehdään yhteistyössä Varsinais-Suomen kuntien, Kelan sekä sote- ja maakuntauudistuksen muutosorganisaation kanssa ja nyt haluttiin kuulla näkemyksiä pilotin sisällöistä niin potentiaalisilta tuottajilta kuin muilta toimijoilta. Pilottiin haluttaisiin kytkeä kasvupalvelu-ideologista ajattelua, uudenlaista kokemusta yhteistyön laajentamisesta, yhteisten hankintastrategioiden toteuttamista ja samalla mahdollisuutta kokeilla henkilökohtaista budjettia. Tilaisuus koostui alustuksista ja tämän jälkeen ryhmätöistä ja koonnista.  Päivän tavoite oli miettiä, mitä nämä vaikeasti työllistyvien palvelut voisivat olla ja miten ne tulisi organisoida pilotissa.

Share This