• Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Työllisyysaste nousee työelämälähtöisellä työllisyydenhoidolla

Työllisyyden hoidossa ja korkeamman työllisyysasteen tavoittamisessa tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota työelämästä nouseviin tarpeisiin. Tämä tarkoittaa entistä työelämälähtöisempiä toimintatapoja työvoimapalveluihin ja samalla myös yksilöllisten palvelujen kasvavaa merkitystä. Palvelut tuleekin tuoda yhä lähemmäksi työpaikkoja. Työvoimapalveluissa tulee ajatella jatkossa myös yhä enemmän liikkuvuutta ja tätä kautta nähdä alueelliset mahdollisuudet laajasti.

Työpaikkoja syntyy elinvoimaisiin ja kasvaviin yrityksiin

Alueelliset työvoimapalvelut, elinkeinoelämä ja yrityspalvelut tulee kytkeä kasvupalveluiden ajatuksen tapaan tiiviimmin yhteen. Vain elinvoimaisiin, kasvaviin ja kilpailukykyisiin yrityksiin syntyy työpaikkoja. Alueellisen elinvoiman varmistamisessa ovat pk-yrityksen avainasemassa ja sektorin merkitys on työllisyyden hoidon näkökulmasta ratkaiseva. Yritysten kasvun tueksi tulee olla entistä enemmän ja monipuolisesti kasvua sekä työllisyyttä tukevia kehittämispalveluita.

Työelämälähtöiset koulutukset purkamaan rakenneongelmaa!

Kaikkeen työssä tarvittavaan osaamiseen ei tarvita tutkintolähtöistä koulutusta, monesti ne ovat työelämän nopeisiin muutoksiin ja tarpeisiin myös liian hitaita, laajoja tai kömpelöitä. Tarvitsemme monipuolisia polkuja työllistymiseen, virallisen ja epävirallisen oppimisien hybridimallia.

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen keinona tuleekin panostaa etenkin työelämälähtöisiin koulutuksiin ja valmennuksiin. Kaiken koulutuksen ei tarvitse olla tutkintotavoitteista. Tehokkaana keinona osaajapulan helpottamiseksi ovat esimerkiksi rekrytoivien koulutusohjelmien tapaiset täsmä- ja rekrykoulutukset.

Työnantajat mukaan työllisyyden hoitoon!

Työnantajat ja työelämää lähellä oleva koulutus ja osaamisen tunnistaminen ovat keskeisessä roolissa osaajapulan ja osaamisvajeen ratkaisun suhteen. Työnantajat tuleekin ottaa rohkeammin mukaan työllisyydenhoidon yhteistyöhön. Työnantajia tulee jatkossa viestiä myös yhä systemaattisemmin, kuinka ottaa vastaan myös haastavampia työntekijäryhmiä kuten esimerkiksi  osatyökykyisiä ja maahanmuuttajia.

 

Share This