Ajankohtaista
yhdistyksessä

Tiedotteet yhdistyksen toiminnasta. Lisätietoja Kaspan toimistolta

Kaspan hallitus täydentyi

Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry on kokouksessa 21.11.2018 täydentäneet hallitusta. Uusiksi varsinaisiksi hallituksen jäseniksi valittiin: Markku Jääskeläinen ( Pro Manager Oy), Nora Kari (Spring House Oy), Samuli Muhonen (Ceriffi Oy), Birgitta Saarenpää ( Koulutuspalvelut Sarrenpää Oy), Jere Pikkumäki (Aamos Oy) ja Mikko Kotro (Cimson Oy). Hallituskausi on 2-vuotinen. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on oma varajäsen.

Tällä hetkellä Kaspan hallitus on täysilukuinen. Nykyinen hallitus edustaa kattavasti työvoimapalveluja tarjoavia yrityksiä ja oppilaitoksia sekä yritysten kehittämispalveluiden tuottajia. Hallitus on myös valtakunnallisena toimijana hyvin alueellisesti edustettuna.

Onnittelut uusille hallituksen jäsenille!

Yhdistyksen kokous 21.11.2018

Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry:n yhdistyksen kokous järjestetään 21.11.2018 Helsingissä. Kutsut on lähetetty kaikille jäsenille. Ilmoittautuminen ja lisätiedot Kristiina Paavola 045 650 6936 ja kristiina.paavola@kaspa.fi.

Lämpimästi tervetuloa!

Keskustelutilaisuus: Järjestöjen rooli Kasvupalveluissa 24.8.2018

TEM kutsui Kaspan edustajan keskustelutilaisuuteen, jossa aiheena oli järjestöjen rooli tulevissa kasvupalveluissa. Tilaisuudessa peilattiin järjestöjen roolia vertaamalla sitä soteuudistukseen ja järjestöjen asemaa tuoreen selvityksen” Järjestöjen rooli maakunta- ja soteuudistuksessa” pohjalta. Julkaisu löytyy täältä:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160957/STM_r26_18_Jarjestojen_rooli_maakuntajasoteuudistuksessa.pdf

Sote-puolen ratkaisut ovat kasvupalveluiden osalta merkityksellisiä, koska palvelurakenteissa on analogiaa toisiinsa. Järjestöjen rooli on yhtä lailla ongelmallinen niin sote-uudistuksessa kuin kasvupalveluissa. Osa järjestöistä on erittäin kiinnostuneita toimimaan myös kasvupalveluissa. Tätä järjestöjen roolia on pohdittu TEMissä lähinnä palvelumerkkinoille hakeutumisen haasteiden kautta.Kasvupalveluissa järjestöt ovat olleet esillä eritoten monituottajamallissa, mutta lainsäädäntö ei ole tuonut 3.sektorin roolia selkeästi esiin. Keskusteluissa todettiin, että kolmannen sektorin roolia tulee vahvistaa myös lainsäädännön keinoin.

Keskustelutilaisuus: Uudenmaan erillisratkaisu 29.8.2018

Uudenmaan erillisratkaisua ohjaa erillinen kasvupalveluryhmä, joka koostuu enimmäkseen pääkaupunkiseudun elinkeinojohtajista. Kasvupalveluryhmä on hyödyntää valmisteluissaan keskustelua yhteistyössä kaikkien Uudenmaan kuntien kanssa.

Kaspa oli kutsuttu ainoana ulkopuolisena edustamaan palveluntuottajia, kun kasvupalveluryhmä ja kuntien elinkeino- ja kuntajohtajat kokoontuivat keskustelemaan esivalmisteluista. Keskustelutilaisuuden aiheena oli valmistelun eteneminen sekä sidosryhmien asema hankintalaissa. Keskustelutilaisuuden pääkysymyksiä olivat eri palveluntuottajien rooli hankinnoissa, Uudenmaan volyymi sekä kuntien oma palveluntuotanto sekä budjetointi.

 

Share This